Resultaat 2018 en begroting 2019

Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 2018 2018 2017
Baten
Giften 500 70.000 20.462 19.790
Acties 100 2.500 1.811 354
——– ——– ——– ——–
600 72500 22273 20144
Lasten
Actiekosten 100 5.000 10.017 2.171
Overige kosten 100 1.000 2.623 469
——– ——– ——– ——–
200 6000 12640 2640
Resultaat 400 66500 9633 17504