Resultaat 2017 en begroting 2018

Resultaat 2017 en begroting 2018.

Het afgelopen jaar zijn wij als Stichting gestart met de inzameling van gelden om te komen tot de realisatie van het museum, Daartoe zijn de diverse kerkgenootschappen via de mail benaderd om een hun passende bijdrage te leveren. Daarnaast zijn bedrijven en culturele instellingen benaderd. Voor dit jaar worden bedrijven benaderd en zullen acties worden gevoerd. Er zijn reeds diverse toezeggingen ontvangen in de vorm van liquide middelen en materialen om tot exploitatie van het museum te komen.