Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling  voor het Reformatiemuseum

  1. Dr. R. Bisschop, lid Tweede Kamer, SGP fractie
  2. Dr. W. Fieret, oud-lector Hoornbeeckcollege te Amersfoort
  3. Prof. Dr. S. Groenevelt, emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden
  4. Prof. Dr. R. Kuiper , rector Theologische Universiteit Kampen
  5. Dr. Hans Mudde, Luthers Predikant
  6. Dr. F. van der Pol, emeritus hoogleraar Symboliek en Kerkgeschiedenis Theologische Universiteit Kampen
  7. Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
  8. Ds. J.J. van Eckeveld, predikant Gereformeerde Gemeenten
  9. H.P.W. Klaassen, directievoorzitter van het Van Lodenstein College Amersfoort