Bezit ANBI-status

De Stichting Reformatiemuseum heeft de culturele ANBI-status.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Link naar de website van de belastingsdienst:

(Invullen: instelling is reformatiemuseum, vestigingsplaats is Elspeet)

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/