Bestuur

Stichtingsbestuur:

1. M. Seijbel, voorzitter (PKN, hervormd)

2. Mr. L. Vogelaar, secretaris (Ger. Gem. in Ned.)

3. W.R. Hek, penningmeester (PKN, hervormd)

4. Ds. M. van Kooten, algemeen adjunct (PKN, hervormd)

5. J. Kettelarij (Ger. Gem.)

6. J.H. Rozendaal (HHK)

7. Ds. J. Swager (PKN, gereformeerd)

8. Drs. H. Visser (PKN, hervormd)