Beleidsplan

(Meerjaren)beleidsplan  Reformatiemuseum d.d.  juli  2017

Doelstelling: Waarom een museum?

De Reformatie is één van de belangrijkste gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van Europa en heeft ook in Nederland diepe sporen getrokken. Hoewel er aan allerlei onderwerpen en thema’s die met de Reformatie verband houden in diverse musea aandacht wordt geschonken, is in ons land aan de Reformatie merkwaardig genoeg nog geen museum gewijd. Dat ervaren we als een groot gemis.

Steeds minder mensen zijn op de hoogte van de inhoud en de betekenis van de Reformatie. Daarom heeft een aantal personen uit verschillende reformatorische kerken het initiatief genomen tot het oprichten van een Reformatiemuseum, waarin (met name ook voor de jeugd) inzichtelijk wordt gemaakt wat de Reformatie betekent. Daarbij wordt geprobeerd om in woord en beeld de ingrijpende veranderingen die als gevolg van de Reformatie in kerk en maatschappij plaatsvonden aan een breed publiek duidelijk te maken. Zie ook het bidbook.

Het vermogen is nu nog nihil. Een eventueel toekomstig vermogen zal worden beheerd door de penningmeester. De stichting verwerft haar middelen door het vragen van bijdragen van kerken, instellingen en particulieren ( mogelijk sponsors uit het zakenleven). Ook zal een entreegeld worden gevraagd van bezoekers. Het wordt besteed overeenkomstig de begroting die in het bidbook is opgenomen. Vergoedingen voor bestuursleden zijn er niet. Ze verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder enige betaling. Zelfs reiskostenvergoedingen zijn tot dusver niet verstrekt.

Het bestuur van  de Stichting het Reformatiemuseum wordt gevormd door:

  • Maarten Seijbel, voorzitter, wonende te Elburg

Wildemaetstraat 43, 8081  AH, Ned. Hervormd.

 

  • Laus Vogelaar, secretaris wonende te Elspeet

Nunspeterweg 23, 8075 AA, Ger. Gem. in Nederland.

 

  • Wout Hek, penningmeester, wonende te Montfoort

Mastwijkerdijk 15, 3417 BP, Ned. Hervormd.

 

  • M. van Kooten, algemeen adjunct, wonende te Elspeet

Nunspeterweg 4, 8075 AC, Ned. Hervormd.

 

  • Jan Kettelarij, lid, wonende te Nunspeet

Meerkoet 4,  8071 TW, Ger. Gemeente

 

  • Jan Rozendaal, wonende te Doornspijk

Rode Landsweg 18, 8085 SM, Hersteld Hervormd.

 

  • J. Swager, lid, wonende te Doornspijk

Veldweg 2, 8081 PA, Gereformeerd.

 

  • Henk Visser, wonende te Elburg

Feithstraat 12, 8081 BA, Ned. Hervormd.

 

Tot de leden van de adviescommissie behoren voorts:

  • Dr. H. Selderhuis, hoogleraar, wonende te Hasselt.
  • Drs. A. Slob, directeur Historisch Centrum Overijssel en IJsselacademie (tot zijn aantreden als minister op 26 oktober 2017), oud-fractievoorzitter CU Tweede kamer, wonende te Zwolle

De stichting Reformatiemuseum beoogt voor meer dan 90 % het algemeen belang. Het is bestemd voor belangstellenden uit heel Nederland, zowel jong als oud. Het heeft een duidelijk educatief doel.

Uit de statuten blijkt dat een eventueel saldo na liquidatie uitbetaald wordt aan een ANBI-instelling met een soortgelijk doel.

 

Stichting Reformatiemuseum, correspondentieadres: Nunspeterweg 23, 8075 AA Elspeet

KvK nr.: 68579063.