Reformatiemuseum

Waarom een Reformatiemuseum?

De Reformatie is één van de belangrijkste gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van Europa en heeft ook in Nederland diepe sporen getrokken. En hoewel er aan allerlei onderwerpen en thema’s die met de Reformatie verband houden in diverse  musea aandacht wordt geschonken, is in ons land aan de Reformatie merkwaardig genoeg, nog geen museum gewijd. Dat ervaren we als een groot gemis. Steeds minder mensen zijn op de hoogte van de inhoud en de betekenis van de Reformatie. Daarom heeft een aantal personen uit verschillende reformatorische kerken het initiatief genomen tot het oprichten van een Reformatiemuseum, waarin (met name ook voor de jeugd) wordt verteld en aanschouwelijk gemaakt wat de Reformatie betekent. Ook wordt geprobeerd om in woord en beeld de ingrijpende veranderingen die als gevolg van de Reformatie in kerk en maatschappij plaatsvonden aan een breed publiek duidelijk te maken.

Op welke wijze wil het Reformatiemuseum dat realiseren ?

Het stichtingsbestuur stelt zich ten doel van het Reformatiemuseum een verhalenmuseum te maken. Het museum vertelt in woord en beeld de geschiedenis en de ontwikkeling van de Reformatie; onderwerpen zijn de historische context, de aanleiding, de hoofdpersonen ( Luther en Calvijn), de gevolgen voor de organisatie van de kerk en de geloofsbeleving van velen en de politieke veranderingen die samenhangen met de Reformatie. Het museum laat bovendien zien welke invloed de Reformatie heeft gehad op de huidige Nederlandse samenleving en cultuur.

Aanvullend aan de tentoonstelling zal er een bibliotheek worden ingericht. Die kan dan  door geïnteresseerden geraadpleegd  worden. Jongeren die in verband met een schoolopdracht een werkstuk moeten maken of een spreekbeurt houden, kunnen er terecht voor documentatiemateriaal. Vanuit een dergelijk studiecentrum kunnen dan bijvoorbeeld ook lesbrieven voor het onderwijs ontwikkeld worden.In diverse vitrines worden voorwerpen, documenten en andere interessante bezienswaardigheden die de Reformatie tot onderwerp hebben getoond. Audiovisuele apparatuur en touchscreens zorgen voor een interactieve presentatie die de geschiedenis tot leven brengt.